مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Interview with the living memory of Dr. Hassan Ahmadi Givi

نویسنده [English]

  • peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran