معرفی کتاب تاریخ شفاهی نمایش در ایران

نویسنده

کارشناس اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Introducing the book of oral history of drama in Iran

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhammadinia
Documentation expert National Documents and Library Organization