رو ش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ


عنوان مقاله [English]

Methodology of conversation analysis, discourse analysis and validation in oral history

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli
Researcher and Master of History