تاریخچه تاریخ شفاهی ربکا شارپلس

نویسنده

فوق لیسانس زبان شناسی همگانی، کارشناس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

History of Oral History Rebecca Sharples

نویسنده [English]

  • farahnaz Ismail Beigi
Master of General Linguistics