کلیدواژه‌ها = تاریخ شفاهی
دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی)

دوره 14، شماره 2، آبان 1401، صفحه 43-56

غلامحسین نوعی؛ امیر اکبری؛ ابوالحسن مبین


ضرورت توجه به روایت زنانه در تاریخ شفاهی زنان؛ مطالعه‌ موردی کتاب «مادر ایران»

دوره 14، شماره 2، آبان 1401، صفحه 87-94

اکرم شاسنائی؛ صفورا سادات امین جواهری


آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 61-70

ابراهیم رحیمی پردنجانی؛ نرگس آل مومن دهکردی


خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 71-78

محبوبه شمشیرگرها


چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 91-100

احسان منصوری؛ محمد قادری


علم آرشیو و منابع شفاهی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 15-30

غلامرضا عزیزی


نقد کتاب چریک‌های داور

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 61-70

رقیه سپهری صومعه سفلی؛ عبدالله مددی تمر