کلیدواژه‌ها = مصاحبه فعال
چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 91-100

احسان منصوری؛ محمد قادری


تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 91-100

مجتبی نیک رهی؛ عبداله اسماعیلی