کلیدواژه‌ها = دفاع مقدس
چگونگی و سازوکار تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-10

محمدمهدی عبدالله‌زاده


آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 61-70

ابراهیم رحیمی پردنجانی؛ نرگس آل مومن دهکردی


چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 91-100

احسان منصوری؛ محمد قادری


نقد کتاب چریک‌های داور

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 61-70

رقیه سپهری صومعه سفلی؛ عبدالله مددی تمر


نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 13، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 101-108

حسین یزدی جوشقانی