نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب و فاضلاب کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • آذربایجان غربی نقدی بر کتاب قهرمان ناشناس (روایتی شفاهی از تاریخ دفاع مقدس در آذربایجان غربی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 45-52]
 • آرشیوداری علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • آستان قدس رضوی بررسی عملکرد آستان قدس رضوی در بحران کرونا ویروس با تکیه بر مصاحبه‌های بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-44]
 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • آسیب‌شناسی آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • آقای دکتر نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • آیت‌الله خامنه‌ای انتظارات آیت‌الله خامنه‌ای از پژوهشگران تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]
 • آیت‌الله مدنی نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • آینده‌پژوهی رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]

ا

 • اریخ شفاهی چگونگی و سازوکار تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]
 • استانداردها تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • اصفهان کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • اصفهان تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • اصفهان. کارگر ماهر. آموزشگاه حرفه‌ای. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بررسی عملکردآموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 99-108]
 • اطلاعات عملیات خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]
 • اعتبارسنجی رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]
 • امام خمینی تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • انتظارات انتظارات آیت‌الله خامنه‌ای از پژوهشگران تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]
 • انواع ادبی دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • ایثار بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]

ب

پ

 • پاچشمه بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • پشتیبانی تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان ملارد در پشتیبانی جنگ و بررسی عوامل پویایی گروه‌های زنان مردم‌نهاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • پشتیبانی جنگ نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • پِل‌سَر بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • پل شاه‌عباسی بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • پهلوانی تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]

ت

 • تاریخ رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]
 • تاریخ‌درمانی تاریخ‌درمانی (Historiotherapy)؛ مبنایی برای همگرایی طوایف روستا: مورد مطالعه روستای نشل [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 15-26]
 • تاریخ سازمانی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • تاریخ شفاهی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • تاریخ شفاهی نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • تاریخ شفاهی جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • تاریخ شفاهی کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 31-40]
 • تاریخ شفاهی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • تاریخ شفاهی علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • تاریخ شفاهی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • تاریخ شفاهی نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان ملارد در پشتیبانی جنگ و بررسی عوامل پویایی گروه‌های زنان مردم‌نهاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • تاریخ شفاهی نقدی بر کتاب قهرمان ناشناس (روایتی شفاهی از تاریخ دفاع مقدس در آذربایجان غربی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 45-52]
 • تاریخ شفاهی انتظارات آیت‌الله خامنه‌ای از پژوهشگران تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]
 • تاریخ شفاهی خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • تاریخ شفاهی نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • تاریخ شفاهی چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • تاریخ شفاهی آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • تاریخ شفاهی بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • تاریخ شفاهی تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • تاریخ شفاهی نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • تاریخ شفاهی چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • تاریخ شفاهی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • تاریخ شفاهی واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • تاریخ شفاهی نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • تاریخ شفاهی آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • تاریخ شفاهی موضوع‌محوری و مسئله‏پژوهی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 35-42]
 • تاریخ شفاهی دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • تاریخ شفاهی رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]
 • تاریخ شفاهی بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • تاریخ شفاهی بررسی عملکرد آستان قدس رضوی در بحران کرونا ویروس با تکیه بر مصاحبه‌های بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-44]
 • تاریخ شفاهی تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • تاریخ شفاهی تفسیری دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • تاریخ شفاهی متعارف دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • تاریخ محلی تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • تاریخ‌نگار تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • تاریخ‌نگاری جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • تاریخ‌نگاری شفاهی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • تحلیل کیفی تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • تدوین‌گر گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • تشنه در آتش واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • تعزیه تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]
 • توریستی بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]

ج

 • جامعه‌شناسی جنگ تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • جنگ ایران و عراق خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

چ

 • چالش‌‌های تاریخ شفاهی آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • چرخة‌ تکوین تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • چرخش روانکاوری دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • چرخش زبانی دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]
 • چریک‌های داور نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]

ح

 • حافظۀ سازمانی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • حقیقت دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

خ

 • خاطرات دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • خاطرات خودنوشت نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • خاطره واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • خاطرهنگاری نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • خسرو آدم‌نژاد غفور نقدی بر کتاب قهرمان ناشناس (روایتی شفاهی از تاریخ دفاع مقدس در آذربایجان غربی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 45-52]
 • خودسرگذشت‌نامه‌ها دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]

د

 • دانش ضمنی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • درچه بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • دفاع مقدس نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • دفاع مقدس تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان ملارد در پشتیبانی جنگ و بررسی عوامل پویایی گروه‌های زنان مردم‌نهاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • دفاع مقدس نقدی بر کتاب قهرمان ناشناس (روایتی شفاهی از تاریخ دفاع مقدس در آذربایجان غربی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 45-52]
 • دفاع مقدس چگونگی و سازوکار تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]
 • دفاع مقدس انتظارات آیت‌الله خامنه‌ای از پژوهشگران تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 23-28]
 • دفاع مقدس تاریخ شفاهی و بیان رویکرد جامعه‌شناسانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-22]
 • دفاع مقدس نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • دفاع مقدس چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • دفاع مقدس آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • دفاع مقدس بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • دفاع مقدس نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • دفاع مقدس چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • دفاع مقدس واکاوی و نقد کتاب تشنه در آتش از آثار منتشرشدۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 79-90]
 • دفاع مقدس نقش خاطرات خودنوشت در توسعۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 101-108]
 • دفاع مقدس موضوع‌محوری و مسئله‏پژوهی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 35-42]

ذ

 • ذهن دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی تاریخ شفاهی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

ر

 • راوی آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • راوی جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • راوی چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • روابط معنایی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • روابط معنایی تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی استفاده از تاریخ شفاهی در مستند سازمانی تاریخ و حافظۀ سازمانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]

ز

 • زاینده‌رود بررسی و تحلیل عوامل از دست رفتن موقعیت توریستی شدن منطقه پاچشمه درچه اصفهان با تکیه بر تاریخ شفاهی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • زنان آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • زندگی‌نوشت‌‌‌های فارسی دلالت‌های چندگانه، چالشی برای مطالعات خاطره‌شناختی با تکیه بر سه مفهومِ «خـاطره»، «خـاطرات» و «خـاطره‌نویسی»، مفاهیمِ کلیدی زندگی‌نوشت‌های شخصیِ خاطره‌سرشت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]

س

 • سپاهان‌شهر آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • سیبه میثمی‌ها تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ش

 • شهادت بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • شهرک خان‌طومان تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]
 • شهید سیدجواد اسدی تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]

ط

 • طوایف تاریخ‌درمانی (Historiotherapy)؛ مبنایی برای همگرایی طوایف روستا: مورد مطالعه روستای نشل [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 15-26]

ع

 • عکاسی نقش عکاسی غیرحرفه‌ای در تدوین تاریخ شفاهی عملکرد شهید محراب آیت‌الله مدنی در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • علم آرشیو علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]

ف

 • فدایی مازندرانی تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • فراداده تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • فراداده‌های تطبیقی تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • فرماندهان عراقی خاطرات شفاهی افسران و فرماندهان عراقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]
 • فرهنگ بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • فن دلفی (صاحب‌‌نظران تاریخ شفاهی) آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]

ک

 • کادر درمان بررسی عملکرد آستان قدس رضوی در بحران کرونا ویروس با تکیه بر مصاحبه‌های بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-44]
 • کرونا بررسی عملکرد آستان قدس رضوی در بحران کرونا ویروس با تکیه بر مصاحبه‌های بخش تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-44]
 • کشفی‌آزاد نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

گ

 • گذر شیخ‌الاسلام تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • گویاسازی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]

ل

 • لشکر 25 کربلا تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]

م

 • مأموریت جعفر طیار تاریخ شفاهی دفاع از حرم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه شهید مدافع حرم در خان‌طومان؛ سیدجواد اسدی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 57-74]
 • مازندران تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • متن‌کاوی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • محله حکیم تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • محله نوبنیاد آسیبشناسی ساخت محلات نوبنیاد در بافت شهری؛ از منظر تاریخ شفاهی (مطالعه موردی: سپاهانشهر اصفهان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • محله‌های کهن بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • مدیریت دانش تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مسئله‌پژوهی موضوع‌محوری و مسئله‏پژوهی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 35-42]
 • مستندسازی تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مستندسازی متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • مصاحبه آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مصاحبه تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 23-36]
 • مصاحبه جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-14]
 • مصاحبه متن‌کاوی ابزاری کارآمد به‌منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • مصاحبه نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • مصاحبه چگونگی و سازوکار تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]
 • مصاحبه آسیب شناسی تاریخ شفاهی زنان در دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]
 • مصاحبه تکوین فراداده‌ها‌ در تاریخ شفاهی: کاربردها و ابزارها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • مصاحبه چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • مصاحبه رویکرد آینده‌پژوهانه در اعتبارسنجی (آزمون فرضیه) داده‌های تاریخی از روزنِ مصاحبه‌های تاریخ شفاهی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 75-86]
 • مصاحبه تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی: ابزارها و روش‌ها [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 45-58]
 • مصاحبه‌شونده چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • مصاحبه فعال چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • مصاحبه فعال تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • مصاحبه‌گر چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 91-100]
 • مصاحبه‌گر چالش‌های پیش روی مصاحبه‌گر و راوی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 71-78]
 • مصاحبه‌گر تاریخ شفاهی؛ از ضرورت تا محدودیت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 91-100]
 • ملارد تاریخ شفاهی زنان جهادگر شهرستان ملارد در پشتیبانی جنگ و بررسی عوامل پویایی گروه‌های زنان مردم‌نهاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • منابع شفاهی تاریخ شفاهی محلۀ حکیم اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]
 • منابع شفاهی علم آرشیو و منابع شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 15-30]
 • مهارت‌های نویسندگی گویاسازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس با کاربست مهارت‌های نویسندگی تدوین‌گر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-132]
 • موضوع‌محوری موضوع‌محوری و مسئله‏پژوهی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 35-42]

ن

 • نسل آینده بررسی تنوع موضوعی بازانگاری فرهنگ ایثار در دفاع مقدس در طرح‌های تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 41-46]
 • نشل تاریخ‌درمانی (Historiotherapy)؛ مبنایی برای همگرایی طوایف روستا: مورد مطالعه روستای نشل [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 15-26]
 • نقد نقد کتاب چریک‌های داور [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • نکا بررسی سیر تحول محله پِل‌سَر نکا [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ه

 • همگام‌سازی نظرسنجی درخصوص پیشنهاد بومی‌سازی برنامۀ همگام‌ساز فراداده‌ای تاریخ شفاهی (OHMS )؛ با تأکید بر اهمیت همگام‌سازی منابع تاریخ شفاهی دفاع مقدس [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • هویت محلی تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
 • هویت منطقه‌ای تاریخ شفاهی و مستندسازی هویت محلی و منطقه‌ای (درآمدی بر تبارشناسی تأثیرگذاری تلاوکی در احیای هویت محلی در مازندران) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 27-34]
login