نمایه نویسندگان

آ

 • آتشگران، مسعود ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-236]

ا

 • ابوالبشری، پیمان میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]
 • ابوالحسنی ترقی، مهدی لایه های مغفول روایت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 7-9]
 • احمدپور، شهاب تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکزبر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 328-339]

ت

 • تفرشی، مجید خطرات خاطرات، مروری بر چالش ها و فرصت های تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 98-109]
 • توکلی، فائزه کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • توکلی، فائزه گزارش نویسی درتاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 292-304]

ج

 • جواهردهی، مسیح گزارش نشست بررسی آسیب های تاریخ شفاهی ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 131-146]

ح

 • حاجی زاده، مریم راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]
 • حافظیان رضوی، کاظم معرفی کتاب ستاره فروزان، مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-129]
 • حسن آبادی، ابوالفضل تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 26-37]
 • حسن آبادی، ابوالفضل اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 218-225]

ر

 • رسولی، ندا تاریخ شفاهی هنر: گفت وگو با عزت ا... انتظامی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 170-204]

ش

ص

 • صادقی سمرجانی، حسن میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 10-25]
 • صالح نژاد، نرگس تشخیص بحران های سلامت عمومی: آنچه می توانیم درباره ابولا از تاریخ شفاهی بیاموزیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 78-84]
 • صالحی، پیمانه دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 38-46]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 306-326]
 • صفری، سهیلا تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن از کجاست؟ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 60-71]

ط

 • طالبی، مریم راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]

ع

 • عزیزی، غلامرضا گزارش همایش تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 205-2017]

ق

 • قاضی، مرتضی تاریخ شفاهی مردم نگارانه؛ ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب های تدوین در حوزه تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 238-262]
 • قزوینی، حمید نگاهی به تجربه تدوین کتاب یاران موافق [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 282-304]

ک

 • کاظمی، محسن نقد و بررسی کتاب شهروند آسمان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]

م

 • محمدی نیا، محمد رمزگویان ناواهو - دیدگاه های تاریخی استادِ روایتگر دانشگاه ایالتی آریزونا [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-77]
 • مشهدی، ساره راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 246-281]
 • مقیمی، مرضیه معرفی کتاب مروارید اندیشه، مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد اسماعیل سعادت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 121-123]

ن

login