نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بیطرفان، رضا ظرفیت های تاریخ شفاهی در دستیابی به الگوی مدیریت منابع انسانی؛ با تأکید بر افزایش سطح بهره وری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 280-291]

ت

 • توکلی، فائزه جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]

ج

 • جبرائیلی، فاطمه نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-164]
 • جبل عاملی، شهناز دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 354-364]
 • جواهردهی، مسیح کارگاه تاریخ شفاهی رامسر و غرب استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 189-190]
 • جواهردهی، مسیح شرکت سهامی فرش ایران(سا ل های 1330 - 1380) به روایت مصاحبه های تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 248-269]

ح

 • حاجی زاده، مریم مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]

خ

 • خاموشی، سیدمهدی احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 292-325]

ر

 • رضائی، حسین احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 292-325]

س

ش

 • شاهمرادی، مسعود تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 270-279]

ص

 • صالحی، پیمانه آشنایی با امام خمینی امیدی را در من زنده کرد؛ مصاحبه با زنده یاد، حمید سبزواری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 204-219]
 • صالحی، پیمانه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ویژگی ها و ضرورت ها [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 326-341]

ط

 • طالبی، مریم مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]

ع

 • عزیزی، غلامرضا آئین نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 91-96]
 • عزیزی، غلامرضا معرفی کتاب : خدمت ناتمام [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 97-101]
 • عزیزی، غلامرضا گزارش برگزاری همایش تاریخ شفاهی دستگاه های اجرایی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 243-247]
 • عسگری، احمد شخصیت شناسی در تاریخ شفاهی(مطالعه موردی حاج عبدالرضا غنیان؛ از انشعاب در انجمن پیروان قرآن تا حضور در مسجد کرامت) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 72-89]

ک

م

 • محرابی، حسن کاربرد تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ مؤسسه ها و سازمان های دولتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 368-375]
 • محمدلو، رویا نخستین آئین نکو داشت راویان تاریخ شفاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 165-188]
 • مشهدی میقانی، ساره مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 102-117]

ن

 • نباتچیان، آزاده گوهرنشان ادب، مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-122]
 • نصرتی، نورالله ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلا ل احمر ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 342-353]
 • نورائی نژاد، فاطمه تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1) گفتگو با آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 220-242]
 • نیک نفس، شفیقه نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-164]
 • نیک نفس، شفیقه در پرتگاه حادثه: زندگینامه اکبر اعتماد، بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 123-130]
login