نمایه نویسندگان

ا

چ

 • چگینی، رویا تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 40-59]

خ

 • خسروبیگی، هوشنگ تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 40-59]

س

ش

 • شمشیرگرها، محبوبه تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق/دفاع مقدس در پژوهش های غربیان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 96-107]

ص

 • صالحی، پیمانه نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 16-39]
 • صفری، سهیلا تاریخ شفاهی و فولکلور [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 80-95]

ط

 • طالبی، مریم نقد و بررسی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 152-171]

ع

 • علی بخشی، حسن تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 190-197]

م

 • محمدی نیا، محمد تاریخ شفاهی وزارتخانه ها و سایر دستگا ههای کشور گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دستگاه های اجرایی کشور [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 180-189]
 • محمدی نیا، محمد مصاحبه با استاد عبدالحسین حائری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 198-211]
 • مشهدی، ساره نقد و بررسی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 152-171]

ن

 • نورائی، مرتضی سخن نخست : اندر روش شناسی تاریخ شفاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 5-15]

ه

 • هاشمی، میترا تأملی در امکان و فایدۀ تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 60-79]
login