نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده، فهیمه « اینجا تهران است »: گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی سازمان با رضا سجادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 158-176]

ا

ج

 • جمشیدی، فرانک هنر و ادبیات انقلاب اسلامی؛ منبع پایان ناپذیر سوژه برای تغذیه تاریخ شفاهی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 150-154]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل نگرشی دوباره بر ضرورت پرداختن به مبانی خاطره پژوهی در تاریخ نگاری جنگ [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 107-111]
 • حسن آبادی، ابوالفضل سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-127]

خ

س

ص

 • صالحی، پیمانه اطلا ع رسانی تحت وب مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-67]
 • صالحی، پیمانه نشست بررسی چالش های آماده سازی متن مصاحبه های تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 128-149]
 • صفری، سهیلا درآمدی بر روش داستان زندگی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 52-57]

ک

 • کاظمی، محسن تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-23]
 • کمری، علیرضا نیم نگاهی بر مبادی تدوین در تاریخ شفاهی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-7]

م

 • محمدلو، رویا شیوه نامه پیشنهادی آماده سازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 68-89]
 • میرکاظمی، محمد گزارش برگزاری اولین دوره آموزش کوتاه مدت تاریخ شفاهی در دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 155-157]

ن

 • نظرزاده، محمد تاریخ شفاهی مدارس انجمن پیروان قرآن مشهد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 90-106]
login