اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری

نویسنده

دکتری تاریخ محلی؛ مدیر اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی


عنوان مقاله [English]

The importance of the interaction of local history with oral history in the compilation of topography

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hassanabady
PhD in Local History; Director of Documents and Press of Astan Quds Razavi