کلیدواژه‌ها = تاریخ شفاهی
تعداد مقالات: 6
1. جنبش بی‌هدف مسائل روش‌شناسی و نظری در تاریخ شفاهی رونالد جی.گرِل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

معصومه پژوهش نیا


2. کاربست تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ سازمانی؛ مطالعۀ موردی سازمان آب و فاضلاب اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

عبدالمهدی رجائی


3. آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌سازد الِساندرو پُرتلی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-12

معصومه پژوهش نیا


4. آسیب‌‌شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی: مطالعۀ دلفی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 13-23

راضیه فرشید


5. تاریخ شفاهی، مقدمه‌ای بر مدیریت دانش

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-36

پیمانه صالحی


6. نقد کتاب آقای دکتر از منظر تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 37-48

مصطفی پیرمرادیان؛ اکرم شاسنائی؛ محسن محمدی فشارکی