نویسنده = �������������� ����������
چالش‌های مصاحبه‌گر در تاریخ شفاهی دفاع مقدس

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 91-100

احسان منصوری؛ محمد قادری