نویسنده = ���������� ����������
تاریخ شفاهی و فولکلور

دوره 4، شماره 1، دی 1395، صفحه 80-95

سهیلا صفری


درآمدی بر روش داستان زندگی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 52-57

سهیلا صفری


مصاحبه با پرفسور یحیی عدل

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 152-181

سهیلا صفری